Opbrengstgericht werken bij tekenen en geschiedenis

Hoezo?! Opbrengstgericht werken bij andere vakken dan taal en rekenen
Er is veel ervaring opgedaan door scholen met opbrengstgericht werken (OGW) bij taal en rekenen en er is veel onderzoek gedaan naar opbrengstgericht werken bij taal en rekenen. Dit heeft geleid tot meer focus op opbrengsten en tot hogere prestaties.
Naast taal en rekenen wordt er bij andere vakken weinig opbrengstgericht gewerkt, terwijl bekend is dat opbrengstgericht werken de leeropbrengsten kan verhogen.
 Studiedag OGW in andere vakken - 2013 (pdf)
 
Hoe maak ik een opbrengstgerichte teken- /geschiedenisles?
De cyclus voor opbrengstgericht werken van Bakx, Ros en Teune (2012) helpt bij het ontwerpen van leeromgevingen die van belang zijn voor het leren van leerlingen.
Cycluswijzer opbrengstgericht onderwijs ontwerpen (pdf)

Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten
De cyclus gaat uit van vier stappen:

Stap 1 Doelen vaststellen
Het formuleren van concrete doelen op basis van inputgegevens, zoals kerndoelen, leerlijnen, toets gegevens en observaties.

Stap 2 Leeractiviteiten ontwerpen
Het ontwerpen en organiseren van onderwijsactiviteiten die passen bij de beoogde doelen.

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden
Het geven van goede feedback gericht op het behalen van de doelen is hierbij een belangrijke procesvariabele.

Stap 4 Evalueren
Nagaan in welke mate de gestelde doelen zijn behaald en welke consequenties hieruit getrokken kunnen worden.

  Kijkwijzer (pdf)
Meer weten?

  Documenten
  Links